viktig

De siste dagene har euroSMART opplevd en enorm tilstrømning av nye kunder til selskapet, og mange har valgt å være med på emisjonsprosessen gjennom å kjøpe aksjer. Dette har resultert i at aksjene som ble lagt ut for salg til 0,1 euro i den såkalte pre-pre perioden dessverre allerede er utsolgt.
Vi vil allikevel gi alle som melder seg inn før kl 21.00 i dag 13.06.03 aksjer til «gammel pris». Nye medlemmer som kommer inn etter dette tidspunktet vil få aksjene til ny pris som er satt til 0,2 euro.

Den nye aksjeprisen må allikevel anses som meget billig, med hensyn til den store etterspørselen euroSMART har hatt den siste tiden både fra Norge og utlandet. Det er viktig å huske på at også denne «poolen» er begrenset til 2.000.000 aksjer.

Med vennlig hilsen
Ledelsen euroSMART